top of page

IJSRP. 2024. Volume 14. Issue 3-5.

Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) and Diarrheal Diseases Among Under-Fives: A Public Health Perspective

Ilukor Geresom

Relationships of English Teachers' Profeciency and Approaches to Students' Phonological English Language Learning

Jun M. Aranques

Mechanism of Transportation: Rajputana (17th-18th Century)

Shabir A. Punzoo

The Role of the Morphological Analyzer in Corpus Linguistics [Корпус линвистикасида морфологик анализаторнинг роли]

E'zoza F. Sharipova

Cooperation in the Economic Field of Digital Economy and Relations with Community Organizations [Raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy sohasidagi hamkorlik va hamjamiyat tashkilotlari bilan munosabatlari]

Tohir F. Galiyev

Word-Formation Semantics and Principles of Its Description in Multi-System Languages [Словообразовательная семантика и принципы её описания в разносистемных языках]

Doniyor M. Yoqubov

Innovative and Available Technologies in Foreign Language Teaching and Learning

Hilola Abdukadirova

The Issues of Teaching Russian Language at the Stage of Pre-University Training

Anvar Abdullayev

Globallashuv jarayonlarining chuqurlashuvida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari

Bakhtiyor Qudratov

Fe'llarda harakat tarzining ifodalanishida pragmatik aspekt

E'zoza F. Sharipova

Nurqni rivojlantirish usullari

Jaxongir G. Sharifov

O'quv jarayonida avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foydalanib ta'lim sifatini oshirish

Olim Burkhiyev

Fe'llarda harakat tarzini ifodalovchi qo'shimchalarning semantik hususiyatlari

Rayim Inomov

Science Fiction in Egypt: Borrowings from American Literature & Local Tradition, Hosam El-Zembely

Emad E. Aysha, Rafael Sh. Akhmedov

bottom of page